عموما نوع چوب مصرفی برای ساخت درب چوبی ٰ؛چوب روسی می باشد چرا که دارای مقاومت و کیفیت بهتر نسبت به بقیه چوب ها می باشد.

 

مراحل ساخت درب را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود :

1- چهار چوب در را به ابعاد cm 10\2 و پهنای cm 7 و ضخامت cm 4 و عرض cm 90 با پهنای cm7 و ضخامت cm 4بریده و سپس با استفاده از اتصال کام و زباند آن ها را در هم چفت می نماییم و سپس به وسیله میخ و منگنه کاملا" محکم می کنیم.

2- بعد از کامل شدن چهار چوب جای قفل درب را ایجاد می کنیم که تقریبا" در ارتفاع cm05\1 قرار می گیرد.

3- یک طرف چارچوب را با چسب محکم می کنیم و یک تخته که به عنوان کاور یا روکش عمل می کند را روی آن قرار داده و طرف آن را میخ می کوبیم تا کاملا" ثابت گردد.

4- بعد از این کار چهار چوب را بر عکس کرده و داخل چهار چوب که مانند یک قاب تو خالی شده به وسیله کارتون های مشبک یک دست پر میکنیم .و بعد از آن یک کاور یا روکش دیگر را چسب زده و روی دیگر چهار چوب که خالی است قرار می دهیم و به وسیله میخ آن را ثابت می کنیم.

5- در آخر درب را زیر دستگاه پرس قرار می دهیم که روکش و چهار چوب کاملا"به هم بچسبد.  تقریبا با  گذشت 15 دقیقه درب کاملا"پرس شده و کاملا" چسبیده است. آن را از زیر دستگاه پرس خارج می کنیم و توسط اره برقی اضافه های روکش را می بریم.در این مرحله در آماده رنگ شدن است.

نکته : درب هایی که روکش رویه آن ابزار خورده باشد (تراش خورده باشد ) باید از کارتون های تو خالی و مشبک در قاب آنان استفاده نمود. چراکه در هنگام پرس اگر از قیر میانی استفاده شود قسمت ابزار خورده به داخل فشار وارد می کند و احتمال شکستن روکش درب بسیار بالا می رود.

 در ساخت در هایی که روکششان کاملا"صاف و یکدست باشد باید در داخل قاب آن از قیرهای میانی به فاصله هر cm 4 استفاده شود که این کار باعث می گردد موج در بسیار کم شود و مقاومت آن در هنگام پرس شدن و ضربه بالا رود. نوع چوب مصرفی برای قیرهای میانی چوب کبوده است.