تشخصیص درب ضد سرقت 

جالبه بدونیم درب ضد سرقت فقط به خاطر قفل های دقیق تر اون درب نیست بلکه درب های ضد سرقت همگی دارای بخش های مختلفی هستند از جمله میله هایی که در عرض درب به صورت عمودی و افقی رد شده است مانع شکستن درب می شود . 

پس هر دری درب ضد سرقت حساب نشده و جای تامل دارد. 

معرفی درب ضد سرقت  www.karako-co.com

حالا چنتا از درب های ضد سرقت کاراکو را بهتون نشون میدیم .

درب ضد سرقت کاراکو