نمایندگی ها

1400/10/17 15:17:24

نمایندگی های شرکت کاراکو درب و لمینیت

دفتر اصلی در تهران واقع در نیاوران خیابان عمار نبش کوچه رازجو پلاک 29/1 تلفن 26149382

درب کارا  ( آقای شجاعی)                                                                تهران   مرزداران              44299582   

آرارات درب (آقای ظهوری)                                                                   تهران     رسالت               22520420

 درب آرین (آقای میر باقری)                                                                   شیراز                     07136488889

امنت درب (آقای رمضان زاده )                                                         کاشان                    03155344085       

دورینال درب(آقای رضایی )                                                                نور- چمستان             01144662258