کاراکو چیست؟؟؟کاراکو کیست؟؟؟

1400/10/17 15:17:26

کاراکو نام یکی از سرداران سپاه ماد بوده است و از آنجا که نماد حفاظت و ایجاد امنیت در ادوار پیشین سرباز نیزه به دست می باشد سمبلی برای ایجاد امنیت و آرامش تعبیر شده است. از همین رو شرکت بازرگانی کاراکو که وارد کننده درب های ایمن از کشورترکیه می باشد نام این سردار ماد را برای خویش برگزیده است تا نمادی ایرانی برای امنیت و کیفیت محصول وارداتی خود انتخاب نموده باشد. کاراکو با انتخاب با کیفیت ترین درب های ضد حریق و ضد سرقت ایمن و زیبا ،طیف گسترده ای از انتخاب را فرا روی شما قرارمی دهد تا با داشتن امنیت بالا به عنوان اصل اولیه این محصول انتخاب های فراوانی نیز در خصوص طرح و رنگ داشته باشید.

کاراکو امنیتی مطمئن

کاراکو و نمایندگان

http://www.karako-co.com

درب-درب ضد حریق-کاراکو-شرکت بازرگانی کاراکو-سرداران سپاه ماد-حفاظت-امنیت-سمبل-درب-درب ضد حریق-ضد سرقت-درب ضد سرقت-ایمن و زیبا-امنیتی مطمئن-درب ضد حریق