درب مدرن و معماری مدرن

1400/10/17 15:17:31

درب مدرن و معماری مدرن

درهای ورودی شاید نقطه‌ی کانونی معماری خارجی یک سازه باشند. نخستین جایی که نگاه شما را معطوف به نمای ساختمان می‌کند. شاید به همین دلیل است که امروزه و همراه با دیگر تغییر و تحولات دنیای معماری، طراحی آنها نیز دستخوش تغییر و دگرگونی شده است.

 

انی همه چیز ساده بود. یک چهار دیواری خشتی، سنگی یا آجری که به واسطه‌ی در و پنجره با محیط پیرامونش در ارتباط بود. اما دنیای معماری نیز همچون دیگر عرصه‌ها، در طول قرون متمادی تغییر و تحولات بسیاری را به چشم دیده است. امروزه سازه‌ها چه از لحاظ نما و چه از نظر طراحی داخلی، جلوه‌ای متفاوت به خود گرفته‌اند.

هر روز طراحان و معماران خلاق و خوش‌ذوق با ایده‌های جدیدی به میدان آمده و پیاپی تصویر ذهنی ما را دگرگون می‌کنند. پیش‌تر نگاهی به شماری از این طرح‌های مبتکرانه داشته‌ایم. این بار به سراغ درب‌های ورودی آمده و می‌خواهیم ببینیم که این روزها درهای مدرن و امروزی در چه قالب و شکل و شمایلی ارائه می‌شوند.

https://karako-co.com/product/category2/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3