کهن‌ ترین مدارک و نمونه‌های در و پنجره در معماری ایران را می‌توان در نقش قلعه‌های مادی در آثار دوره شاروقین یافت. اغلب آنها از چوب ساخته و روی آنها آهنکوب شده است. از روزگاران کهن معماران ایرانی تلاش می‌کردند که درگاه‌ها را به صورت مستطیل ساده درآورند، تا باز و بسته شدن در را آسان کنند؛ به همین جهت میان در و روزن بالای آن کلاف چوبی می‌نهادند .

درب ضد سرقت کاراکو

 

 

از همان زمان ها سرقت و سراقبان برای درب  اهمیت بسیاری داشت ولی در سال های اخیر درب های ایجاد شده موسوم به درب ضد سرقت که کارایی خاصی دارند .