امنیت روانی مقدمه امنیت اجتماعی

امنیت همواره مهمترین رکن زندگی فردی و اجتماعی بوده و می باشد. با توجه به رشد افزون فضای شهری و مقتضیات مربوط به آن تامین و حفظ امنیت از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ازهمین رو امن کردن فضای زندگی در ادبیات معماری و طراحی های جدید معماری و ساختمانی رو به افزایش می باشد. مبادی ورودی به عنوان مهمترین رکن امنیتی یک منزل محسوب می گردد ،پس به همین واسطه است که طراحان بیش از پیش به طراحی درب های امن تر و زیباتر می اندیشند.. از آنجا که امنیت روانی مقدمه امنیت اجتماعی می باشد برای حفظ امنیت روان باید زیرساخت های امنیت فیزیکی را تعبیه نمود که با یک پیش بینی ساده می توان مقدمات آن را فراهم نمود .  یک درب امن علاوه بر ایجاد امنیت فیزیکی امنیتی روانی نیز برای ساکنان خود فراهم می کند.

 امنیت روانی و فیزیکی فضای زندگی خود را به متخصصان زبده و طراحان چیره دست شرکت کاراکو بسپارید.

درب ویلایی

 

درب ضد حریق